Git

Gitサーバ構築

Git

さくらのVPSを借りてみたので、Gitサーバ構築。.gitignoreのコピーとoriginサーバの変更も忘れずに。 $ mkdir /var/git $ git clone ssh://user@oldserver/var/git/project.git /var/www/project $ git clone --bare /var/www/project/ /var/git/project.git…

Git で remote repository

Git

設定メモ。 $ git clone --bare /var/www/project/ /var/git/project.git # vi /etc/httpd/conf.d/git.conf DAV on AuthType Basic AuthName "Git Authorization" AuthUserFile /var/git/.htpasswd Require valid-user $ cd /var/git/project.git $ git upda…